Ex. 30-2

Back  Examples  Exercise
die Brille, -n очки
die Kanne, -n кувшин
die Sorge, -n забота, беспокойство
das Herz, -en сердце   (das Herz, das Herz, dem Herzen, des Herzens, die Herzen)
frech дерзкий, наглый
linke левый
jedenfalls во всяком случае, непременно

Grundwortschatz - Übung 30-2

Back  Examples  Exercise
Word:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Menu